User info

WR Wolf

ID ZY2CGU
Comments
WR Wolf11 months ago

PIX đã thay đổi game khá nhiều trong update 4.5, mấy người mới chơi thì biết gì chứ, tôi chơi 4 năm rồi, game có những lúc người chơi ít lại vì mấy cái hút máu, nhìn lại đi, trong update 4.5 này pix thay đổi hoàn toàn game, bạn chê cái gì nữa,không biết tiếng anh thì nói luôn cho rồi, thay đổi hoàn toàn phù hợp cho người mới chơi,tôi ở vị trí lm vô địch 2 năm rồi biết hết chứ, con mercury thì do hỏa lực yếu nên mới tăng sức mạnh, bạn ko biết cách né vì bạn là noob, bạn sao không dùng griffin nhảy ra xa, tôi có 2 con mercury và đã nghiên cứu kĩ rồi,suy nghĩ lại đi người mới

Check comments
By continuing to browse, you consent to our use of cookies. You can read our Cookies Policy here

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera